ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 35
อ.3490/60
ไกล่เกลี่ย-สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1897/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.617/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.854/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3082/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7649/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7650/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3083/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3992/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1467/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1149/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1991/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2028/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2035/60
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2207/60
ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2346/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3224/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.3328/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3424/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.3865/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.3866/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.3867/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.3937/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.977/51
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3055/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3900/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.6720/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.6878/60
ทำยอมหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7636/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8332/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1853/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1867/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1984/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.2045/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.2056/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)