ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

กฎหมาย

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 197
อ.126/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.132/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4086/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.4649/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10353/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10354/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10355/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10356/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10357/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10358/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10359/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10360/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10361/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10362/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10407/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10458/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10459/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10460/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10461/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10462/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10463/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10464/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10465/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10520/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10521/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10522/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10523/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10524/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10525/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10558/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10559/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10560/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10561/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10562/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10587/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10588/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10589/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10590/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10661/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10662/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10663/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10664/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10665/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10666/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10667/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10668/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10669/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10700/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10701/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10774/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10798/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10799/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10800/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10801/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10802/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10831/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10832/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10852/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10853/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10854/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2400/59
ไกล่เกลี่ย-ชี้สองสถาน-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2451/59
ไกล่เกลี่ย-ชี้สองสถาน-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2459/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2460/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1149/59
นัดพร้อม-ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3838/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3985/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.400/59
นัดพร้อม-ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4578/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
ฉท.8/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2103/57
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.2274/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.2424/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2435/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.33/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.260/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9962/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10081/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10218/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10219/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10257/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10258/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10259/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10260/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10261/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10306/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10326/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10327/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10328/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10329/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10330/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10331/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10332/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10333/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10334/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10335/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10336/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10346/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10347/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10348/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10349/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10350/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10351/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10352/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10481/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10482/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10483/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10484/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10485/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10486/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10487/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10488/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10497/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10498/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10514/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10515/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10516/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10517/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10518/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10519/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10530/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10543/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10591/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10594/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10624/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10632/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10660/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10671/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10775/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10776/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10777/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10789/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10797/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10833/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10839/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10840/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.171/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.186/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.78/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.79/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2245/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2407/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2409/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2422/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2423/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2427/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2441/59
ไตร่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.161/57
นัดพร้อม-พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1768/57
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2542/59
นัดพร้อมฟังสืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4291/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.4357/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4564/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
ฉท.7/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
บค.2/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10262/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1087/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2703/54
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3090/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3133/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4011/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.845/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.852/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9041/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.9952/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9958/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.9967/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.9968/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.9971/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.9983/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.9985/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1865/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.2257/59
ไกล่เกลี่ย-ชี้สองสถาน-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.2309/59
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2327/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.2351/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2402/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2415/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.2420/59
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2428/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2429/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2430/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2431/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2432/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2433/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2434/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2436/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2437/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2438/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2442/59
ไต่สวนยกเว้นค่าธรรมเนียม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.4247/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3365/59
นัดพร้อม/กำหนดวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4381/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4479/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4530/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4535/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ