หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ทำเนียบล่ามประจำศาลจังหวัดศรีสะเกษ  
ที่ตั้งศาล  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
แนะนำกฎหมายใหม่ 
อัตราค่าส่งหมาย 
หนังสือมอบอำนาจ  
ผู้ดูแลระบบ 

 

Welcome to The Sisaket Provice Court .. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ..

 


โครงการ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
แบบพิมพ์ศาลA4


แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท) Download

  
 ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดศรีสะเกษ
 หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมในการติดต่อราชการศาลจังหวัดศรีสะเกษ

(045) 612629  ,  (045)616371 , (045)616372 , (045)612544

ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลและพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคารศฯ   1 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 77 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 32 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระเบียงกันสาดอาคารชั้นบน และรายการปรับปฯ   21 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 31 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุศาลจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 รายการ   25 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 79 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุศาลจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 รายการ   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 59 )
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุศาลจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 รายการ   4 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 154 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการศาลจังหวัดศรีสะเกษ   6 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 122 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการศาลจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25 รายฯ   14 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 108 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจำนวน 1 หฯ   24 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 132 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   2 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 45 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   2 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการ "เสริมสร้างความรู้ด้านการสมานฉันท์และสันติวิธีในคดีอาญาแก่ผู้ต้อฯ   27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 53 )
ประกาศขายทอดตลาด   16 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 73 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ประนอม ฯ   28 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 45 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 48 รายการ   27 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 97 )
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตฯ   19 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 144 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันสาดอาคารศาล บริเวณห้องควบคุมฯ   2 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 10 )
ประกาศศาลจังหวัด เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่โดยฯ   1 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 12 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 3ฯ   1 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 12 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุศาลจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 รายการ   18 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 55 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุของศาลจังหวัดศรีสะเกษ   28 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 52 )
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด   17 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 25 )
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโรงอาหารศาลจังหวัดศรีสะเกษ   17 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 39 )
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางบ้านพักผู้พิพากษา   17 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 43 )
ประกาศศาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ฯ   3 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 530 )
ศาลจังหวัดศรีสะเกษปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   29 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 414 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการ
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย"
  :: วันที่ 13 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 139 )
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
  :: วันที่ 3 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 9 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 138 )
เปิดศูนย์ประสานความร่วมมือผู้ประนีประนอมด้านภาษาต่างประเทศ
เปิดศูนย์ประสานความร่วมมือผู้ประนีประนอมด้านภาษาต่างประเทศ
  :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 183 )
ศาลจังหวัดศรีสะเกษร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาลจังหวัดศรีสะเกษร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 235 )
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ
  :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 295 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)