ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 http://www.sskc.coj.go.th/ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 15
ผบ.10099/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1389/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.1390/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.1423/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1839/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.876/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.1075/61
ฟังคำสั่ง
เวลา 10
พ.1492/60
สืบพยานจำเลย-โจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.2271/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.319/60
สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1749/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2200/61
สอบคำให้การ-ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.3704/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 10
อ.3952/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.603/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.