ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 http://www.sskc.coj.go.th/ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 369
ฉท.2/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ฉท.3/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ป.1/61
ไต่สวนจำเลยที่ 1
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.1000/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1001/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1002/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1003/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1004/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1005/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1006/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1007/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1008/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1009/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.1013/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1014/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.1015/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1016/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1017/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1018/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1019/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1020/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1021/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1031/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1032/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.00 น.
ผบ.1033/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.1087/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.1088/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1089/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1090/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1091/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1092/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1093/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1110/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1111/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1112/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1113/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1114/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1115/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1116/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1117/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1118/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1119/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1120/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1121/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1122/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1123/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1124/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1125/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1126/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1127/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1128/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1129/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1130/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1131/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1132/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1133/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1134/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1135/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1136/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1137/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1138/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1139/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1140/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1141/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1142/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1143/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1144/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1145/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1146/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1147/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1148/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1149/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1150/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1151/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1152/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1153/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1154/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1155/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1156/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1157/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1158/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1159/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1160/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1161/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1162/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1163/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1164/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1165/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1166/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1167/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1168/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1169/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1170/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1171/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1172/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1173/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1174/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1175/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1176/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1177/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1178/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1179/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1180/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1181/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.1182/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1183/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1184/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1185/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1186/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.1187/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.1226/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1270/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.1276/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1277/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1369/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1370/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1371/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1372/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1373/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1374/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1375/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1376/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1377/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1378/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1379/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1380/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1381/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1382/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1383/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1384/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1385/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.1398/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1399/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1400/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1401/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1402/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1403/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1404/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1405/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1406/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1407/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1408/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1417/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.1418/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1419/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1420/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1421/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1422/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1423/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.1424/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.1425/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.1426/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.1430/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1431/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1432/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1433/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1434/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1435/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1436/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1437/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.1449/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1450/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1451/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1452/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1453/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1454/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1455/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1456/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1457/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1458/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.1459/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1460/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.1461/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1462/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1463/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.1464/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.1465/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.1491/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1492/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1493/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.1494/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1502/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1503/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1504/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1505/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1506/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1507/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1508/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1509/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1510/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.00 น.
ผบ.1511/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.00 น.
ผบ.1512/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1513/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1514/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.1515/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.1516/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1654/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.1655/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1659/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.1660/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.288/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.650/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.666/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.743/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.747/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.748/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.749/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.750/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.751/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.752/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.753/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.773/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.808/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.8131/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.829/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.864/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.865/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.866/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.867/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.868/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.869/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.870/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.871/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.902/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.903/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.904/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
เวลา 13.00 น.
ผบ.905/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
ผบ.9161/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.918/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.919/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.920/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
ผบ.921/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.922/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.923/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.924/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.925/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.926/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.927/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.928/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.9413/59
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.991/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.992/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.993/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.994/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.995/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.996/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.997/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.998/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.999/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
พ.1708/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.22/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.2419/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.251/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.261/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.271/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.315/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.367/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.37/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.388/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.444/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.445/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.446/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.447/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.456/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.464/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.465/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.472/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.482/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 8.30 น.
พ.483/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.499/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.500/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.504/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.506/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.512/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
พ.513/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
พ.514/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
พ.52/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.522/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.524/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
พ.525/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.527/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.528/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.529/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.533/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
พ.534/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.540/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.541/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.542/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
พ.543/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.544/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.545/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.546/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
พ.547/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.548/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.549/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.550/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.551/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.552/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.553/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
พ.554/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
พ.555/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.556/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.558/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.559/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.560/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.561/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.562/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.563/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.564/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.565/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.566/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.567/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.568/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.569/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.570/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.00 น.
พ.571/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.572/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
พ.573/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.574/60
นัดพร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.574/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.575/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.578/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.579/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
พ.580/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.581/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.582/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.583/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.584/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.585/61
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.588/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.589/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.590/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.634/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.635/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.637/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.760/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ม.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1044/61
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.1046/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 10
อ.1052/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 14
อ.1343/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 10
อ.1419/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 14
อ.1476/61
สอบคำให้การและแจ้งสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.1506/61
สอบคำให้การนัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1518/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 14
อ.1526/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 14
อ.232/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
อ.2552/58
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2553/58
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2554/58
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2653/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.2696/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.2876/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
อ.2970/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.3155/60
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.3199/60
สืบโจทก์ประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3416/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 14
อ.3557/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.3577/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.393/61
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4014/60
นัดพร้อมสอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.4114/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.4403/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.4461/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.4503/59
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.495/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.756/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 14
อ.882/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10
อ.906/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10