ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 254
อ.2589/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.2674/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2846/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2977/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.867/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1924/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1991/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2702/54
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3217/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6444/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6445/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6446/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6666/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6667/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6668/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6669/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6670/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6671/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6705/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6715/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6716/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6717/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6718/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6719/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6799/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6801/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6802/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6803/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6804/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6805/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6806/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6807/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6808/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6809/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6810/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6811/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6812/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6813/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6814/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6815/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6816/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6883/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6884/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6885/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6886/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6887/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6888/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6889/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6890/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6891/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6892/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6911/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6912/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6913/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6914/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6915/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6916/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6924/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6982/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6983/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6984/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6985/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6987/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.700/53
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7032/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7044/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7045/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7060/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7061/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7062/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7063/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7064/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7065/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7088/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7089/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7092/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1504/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1584/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1590/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1596/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1621/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1645/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1646/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1647/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1648/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1649/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1669/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1703/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.847/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2082/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2883/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4570/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.5283/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6003/60
สืบพยานโจทก์-ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.1200/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1240/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1539/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1555/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1556/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1557/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1574/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1583/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1586/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1591/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1605/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1606/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1617/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1618/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1630/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1631/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1639/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1642/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1643/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1644/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1651/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1657/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1658/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1672/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1680/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.2231/58
นัดฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2463/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2666/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2677/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2839/60
นัดพร้อม-สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.2855/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6498/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6499/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6500/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6581/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6582/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6583/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6584/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6585/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6602/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6619/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6620/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6708/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6818/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6819/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6820/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6872/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6873/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6874/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6875/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6876/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6877/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6910/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6917/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6925/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6926/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6927/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6928/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6929/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6930/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6931/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6932/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6976/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6977/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6978/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6979/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6980/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6981/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6994/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6995/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7013/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7014/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7015/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7041/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7043/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7054/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7055/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7056/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7057/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7058/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7059/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7085/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7086/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7087/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7093/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7098/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7119/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7120/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7121/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7122/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7123/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7124/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7125/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7126/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7159/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7160/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7161/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7162/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7163/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7164/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7165/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7166/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7186/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7195/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7224/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7284/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7285/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7286/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7479/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7480/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1509/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1577/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1589/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1636/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1855/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2015/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2286/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2803/60
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2812/60
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3006/60
พบทนาย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10
ขก.7/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2507/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2936/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.487/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5991/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6004/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.6972/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1232/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1404/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1514/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1515/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1538/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1540/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1551/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1552/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1553/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1559/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1578/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1579/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1585/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1600/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1601/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1602/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1603/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1604/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1610/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1612/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1613/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1623/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1625/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1627/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1628/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1634/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1653/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1654/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1655/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1661/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1670/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1671/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2228/60
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)