ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 285
อ.2409/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3520/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3550/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3561/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3563/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7485/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3575/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7786/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7821/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7822/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7829/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7830/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7831/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7832/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7833/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7926/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7928/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7957/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7958/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7959/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7960/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7961/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7962/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7963/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7964/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7965/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7966/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7967/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7968/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7969/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7970/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7971/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7972/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7973/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7974/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7975/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7976/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7977/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7978/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7979/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7980/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7981/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7982/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7983/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7984/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7985/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7986/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7987/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7988/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8003/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8004/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8005/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8006/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8007/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8008/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8009/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8010/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8011/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8012/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8013/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8014/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8015/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8016/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8017/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8018/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8019/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8020/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8021/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8022/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8119/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8188/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8189/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8190/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8191/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8216/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8290/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8291/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8333/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8334/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8353/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8369/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8370/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8381/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8502/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8521/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8522/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8523/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8542/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8543/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8544/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8573/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8574/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8575/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8576/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8577/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8655/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8656/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8669/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8670/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8671/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1815/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1853/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1880/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1938/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.2000/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.636/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2079/59
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7268/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7338/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1475/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1929/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1954/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1955/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1956/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1957/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1987/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1988/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1999/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.2005/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.2008/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.2022/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3226/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3266/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3495/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3603/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3622/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3623/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3216/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7680/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7735/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7779/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7823/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7824/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7825/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7826/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7827/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7828/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7835/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7836/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7837/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7838/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7839/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7840/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7841/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7842/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7843/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7844/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7850/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7851/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7952/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7953/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7954/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.7955/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7956/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7999/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8000/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8001/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8002/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8026/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8027/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8028/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8029/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8030/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8031/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8032/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8033/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8034/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8035/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8036/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8037/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8038/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8039/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8040/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8084/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8085/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8086/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8248/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8257/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8258/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8259/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8260/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8261/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8262/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8263/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8264/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8265/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8266/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8267/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8268/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8269/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8272/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8273/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8274/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8275/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8276/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8277/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8278/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8279/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8280/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8281/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8282/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8283/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8284/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8285/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8286/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8287/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8288/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8289/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.8305/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8306/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8317/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8372/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8499/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8506/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8507/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.8508/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8509/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8510/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8511/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8512/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8513/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8514/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8515/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8516/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8517/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8518/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.8519/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8520/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.8536/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8562/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8563/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8564/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8565/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8566/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8567/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8568/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8569/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8570/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8571/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8572/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.8657/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1863/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1864/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1894/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1904/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1905/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1922/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1990/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ม.10/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ม.12/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1773/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2238/60
ไกล่เกลี่ย-สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.2287/60
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2298/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3006/60
สืบประกอบฯ/สืบส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3076/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3161/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
บส.18/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4222/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6759/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7369/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7382/60
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7439/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7444/60
นัดสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7446/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1443/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1583/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1689/60
ไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1857/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1900/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1917/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1939/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1943/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1967/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1991/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1992/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1993/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1994/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1995/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1998/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.2004/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.2007/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3082/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3083/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3106/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)