ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายกวีพจน์ สุรนิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  จัดโครงการ "ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2559 " ครั้งที่ 2  ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ