ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 http://www.sskc.coj.go.th/ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยนายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ