ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน

โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายกวีพจน์ สุรนิจ ผู้พิพากษาหัวหน้า จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 3 โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันศาลจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ