ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 http://www.sskc.coj.go.th/ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629

โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน

โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายกวีพจน์ สุรนิจ ผู้พิพากษาหัวหน้า จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 3 โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันศาลจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ