ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
เมื่อวันที่  11 กันยายน 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน โดย นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ