ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 http://www.sskc.coj.go.th/ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629

บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

บรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
เมื่อวันที่  11 กันยายน 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน โดย นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ