ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

โครงการอบรมการพัฒนาจิต

โครงการอบรมการพัฒนาจิต
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายกวีพจน์ สุรนิจ ผู้พิพากษาหัวหน้า จัดโครงอบรมการพัฒนาจิตให้แก่บุคลากรในศาลจังหวัดศรีสะเกษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ