ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 http://www.sskc.coj.go.th/ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629

โครงการอบรมการพัฒนาจิต

โครงการอบรมการพัฒนาจิต
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายกวีพจน์ สุรนิจ ผู้พิพากษาหัวหน้า จัดโครงอบรมการพัฒนาจิตให้แก่บุคลากรในศาลจังหวัดศรีสะเกษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ