ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

โครงการประสานความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรง

โครงการประสานความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการประสานความร่วมมือในการขึ้นบัญชีทนายความขอแรง ระหว่างศาลจังหวัดศรีสะเกษกับทนายความ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ