ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 http://www.sskc.coj.go.th/ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629

โครงการประสานความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรง

โครงการประสานความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการประสานความร่วมมือในการขึ้นบัญชีทนายความขอแรง ระหว่างศาลจังหวัดศรีสะเกษกับทนายความ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ