ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629 http://www.sskc.coj.go.th/ ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, โทรศัพท์ 045 612 629

นางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ติดตามการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ

นางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ติดตามการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ